Belgiƫ, Belgique, Belgium


Deelname AEEA-inzamelingsnorm

AEEA-informatie voor klanten en recyclagebedrijven/afvalverwerkingsbedrijven

Volgens de Europese norm voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en regels voor implementatie hebben klanten bij aankoop van nieuwe elektronische apparatuur van KCI recht op het gebruik van de verzamel- en recyclageregelingen van KCI.

Bij producten die uitsluitend voor professioneel gebruik bedoeld zijn, kan de zakelijke klant:

Voor voorgeschreven producten die voor huishoudelijk gebruik bedoeld zijn, kan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwijdering:

De onderstaande links bieden demontage-instructies voor klanten van KCI en recyclagebedrijven/afvalverwerkingsbedrijven.

Klanten van KCI

Bent u een klant van KCI in België en wilt u informatie over het recycleren van een KCI-product?

Recyclage-/afvalverwerkingsbedrijf

Bent u een recyclage-/verwerkingsbedrijf en wilt u informatie over het demonteren en recycleren van een KCI-product?DSL#09-03.193.WEEE.BE-NL